Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f/ zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

21.03.2024

Jana Oravcová, nar. 28.01.1973

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je Mokrá Lúka.

V Mokrej Lúke dňa 21.03.2024

Ohlasovňa pobytu Mokrá Lúka

   (odtlačok pečiatky a podpis)