Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Ondrej Bafia

Zástupca starostu, Poslanec

Ing. Martin Lukáš

Poslanec

Slavomír Machava

Poslanec

Ján Siták

Poslanec

Ing. Barbora Slabejová

Poslankyňa

Zverejnené 12. mája 2022.
Upravené 16. novembra 2022.