Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Igor Dacho

Poslanec

Ing. Peter Lašan

Poslanec

Ing. Anna Kubusová

Poslankyňa

Ing. Július Kvetko, CSc.

Poslanec

Zverejnené 12. mája 2022.
Upravené 13. mája 2022.