Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ID: 2022/285 – Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

6.9.2022

Začiatok účinnosti 7.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

Dodávateľ - Sídlo , 050 01 Mokrá Lúka

Dodávateľ - IČO 45488312

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ID: 2022/284 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

100,00 €

5.9.2022

Začiatok účinnosti 5.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Dohoda č. 22/30/054/411 o poskytnutí finančného príspevku

ID: 2022/257 – Ústredie práce

26.8.2022

Začiatok účinnosti 26.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda o zapožičaní hnuteľnej veci

ID: 2022/237 – Obec Mokrá Lúka

20,00 €

2.8.2022

Začiatok účinnosti 3.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.8.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ľubomíra Benešová, Vajanského 169/8, Revúca

Dodávateľ Obec Mokrá Lúka

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Dodávateľ - IČO 31949347

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva

ID: 2022/233 – Obec Mokrá Lúka

202,50 €

2.8.2022

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 202,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Ing. Denisa Kassayová, Viedenská 34, Košice

Dodávateľ Obec Mokrá Lúka

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Dodávateľ - IČO 31949347

Prílohy

Zmluva o zapožičaní hnuteľnej veci

ID: 2022/225 – UHURA s. r. o.

20,00 €

18.7.2022

Začiatok účinnosti 16.7.2022

Koniec účinnosti 18.7.2022

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ REFRESH CAFÉ s. r. o.

Objednávateľ - Sídlo Železničná 231/56, 050 01 Revúca

Objednávateľ - IČO 53843959

Dodávateľ UHURA s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Železničná 231/56, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 53843959

Prílohy

Zmluva o dielo

ID: 2022/206 – Ivan Baláž

59 823,00 €

27.6.2022

Začiatok účinnosti 28.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH 59 823,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ivan Baláž

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 132, 050 01 Mokrá Lúka

Dodávateľ - IČO 45488312

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve

ID: 2022/203 – Brantner Gemer

24.6.2022

Začiatok účinnosti 1.7.2022

Koniec účinnosti 30.6.2026

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Brantner Gemer, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Dodatok č. 1 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1 (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 01.08.2021

ID: 2022/07 – Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

1 000,00 €

31.5.2022

Začiatok účinnosti 1.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.5.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 45488312

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov

ID: 2022/006 – Alphabet Group s. r. o.

750,00 €

27.5.2022

Začiatok účinnosti 28.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.5.2022

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Alphabet Group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 53056043

Prílohy

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

13.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

13.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy