Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 44 21 02

Brantner Gemer s.r.o.

28.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Zmluva o spolupráci

Implementačná agentúra Ministerstva práce

28.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava,

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 20 22 02

Brantner Gemer s. r. o.

28.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Brantner Gemer s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka

150,00 €

20.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka

Dodávateľ - Sídlo : Revúčka 197, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 45016968

Prílohy

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

Mestské kultúrne stredisko

300,00 €

19.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.12.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Mestské kultúrne stredisko

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 00138789

Prílohy

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

Viera Kubejová

150,00 €

19.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Viera Kubejová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 Dohoda o zabezpečení prepravnej služby „Sociálny taxík“

Miloš Keder

9.12.2022

Začiatok účinnosti 10.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Miloš Keder

Dodávateľ - Sídlo Revúčka 154, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 43 069 151

Prílohy

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba

Jozef Baran

30.11.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Jozef Baran

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 22/30/054/600 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Úrad práce

23.11.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 31.5.2023

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

D O H O D A č. 22/30/010/40

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

21.11.2022

Začiatok účinnosti 22.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

D O H O D A č. 22/30/012/19

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

14.11.2022

Začiatok účinnosti 15.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

Mesto Revúca

1 200,00 €

3.11.2022

Začiatok účinnosti 4.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka č. 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Mesto Revúca

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 13/17, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 00328693

Prílohy