Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 13.4.2023

Začiatok účinnosti 13.4.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ivan Baláž - ELEKTROMONTÁŽE

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 45488312

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.3.2023

Začiatok účinnosti 10.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Lamčská cesta 3/C, 040 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00166197

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mokrá Lúka

Dodávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 232, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 31970052

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2023

Začiatok účinnosti 23.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Revúca

Dodávateľ - Sídlo Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.3.2023

Začiatok účinnosti 20.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30854687

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.3.2023

Začiatok účinnosti 17.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ DETOX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31582028

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 10.2.2023

Začiatok účinnosti 10.2.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.4.2023

Začiatok účinnosti 11.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Ing. Ján Profant

Dodávateľ - Sídlo Kúpeľná 520/85, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 32956550

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava,

Dodávateľ - IČO 30854687

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 9.12.2022

Začiatok účinnosti 29.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ Brantner Gemer s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Mokrá Lúka

Objednávateľ - Sídlo Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka

Objednávateľ - IČO 31949347

Dodávateľ OZ Centrum aktivizácie pamäte a vitality Revúčka

Dodávateľ - Sídlo : Revúčka 197, 050 01 Revúca

Dodávateľ - IČO 45016968

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy