Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

OZNÁMENIE

o volebných obvodoch, počte poslancov, ktorý sa v nich má voliť do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov, zoznam sídiel obvodných volebných komisií
a sídlo Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 802/2022 zo dňa 1. júla 2022:

– v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa volí celkom 49 poslancov
– sídlom Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja je:
  Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
  Nám. SNP 23
  974 01  Banská Bystrica

Volebný obvod č. 8 Revúca
Zahŕňa územie okresu Revúca
Sídlom obvodnej volebnej komisie je:
Stredná odborná škola
Generála Viesta 6, 050 01 Revúca
Počet poslancov, ktorý sa má
vo volebnom obvode voliť: 3