Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Mokrá Lúka.

Vyberte si oblasť

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kaledár zberu VÝKUP PAPIERA 2024

Výkup papiera
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
3
Jún
Júl
August
September
13
Október
November
December

Ako správne separovať?

Výkup papiera

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný!

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu SKLO 2024

Sklo
Január
3
Február
Marec
8
Apríl
Máj
9
Jún
Júl
3
August
September
4
Október
November
6
December

Ako správne separovať?

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu PAPIER 2024

Papier
Január
Február
28
Marec
Apríl
23
Máj
21
Jún
18
Júl
23
August
27
September
24
Október
22
November
19
December
17

Ako správne separovať?

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu PLASTY 2024

Plasty
Január
22
Február
19
Marec
18
Apríl
15
Máj
13
Jún
10
Júl
22
August
19
September
16
Október
14
November
11
December
9

Ako správne separovať?

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kaledár zberu ELEKTRO 2024

Elektroodpad
Január
Február
Marec
Apríl
22
Máj
Jún
Júl
25
August
September
Október
November
December

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu KOMUNÁL 2024

Komunálny odpad
Január
24
Február
21
Marec
20
Apríl
17
Máj
15
Jún
12
Júl
10
August
7
September
4
Október
2
30
November
27
December
25

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu KOMUNÁL 2024

Komunálny odpad
Január
10
24
Február
7
21
Marec
6
20
Apríl
3
17
Máj
1
15
29
Jún
12
26
Júl
10
24
August
7
21
September
4
18
Október
2
16
30
November
13
27
December
11
25

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.