Starosta obce

MVDr. Juraj Gallo 

Starosta

0917/430958

Zverejnené 12. mája 2022.
Bez úpravy .