Preskočiť na obsah

Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol 

Kostol Navštívenia Panny Márie pochádza z prvej štvrtiny 18.storočia. Kostol bol pôvodne barokový, zasvätený Navštíveniu Panny Márie. Okolo r. 1735 pribudovali ku kostolu vežu, pričom na jej stavbu prispeli všetci občania bez rozdielu náboženstva. Bohatá baroková výzdoba, stropné kazety s ornamentami a kvetmi, organ, oltár kazateľnica patria k najkrajším a najvzácnejším pamiatkam.

Tolerančný evanjelický kostol

Tolerančný evanjelický kostol bol postavený v r. 1785, po vydaní Tolerančného patentu cisárom Jozefom II. Kostoly postavené v duchu Tolerančného patentu museli spĺňať určité kritéria. Teda, nesmeli mať vežu a vchod do kostola z hlavnej ulice. Dnes je už kostol súčasťou obce, ale v čase, keď sa staval, stál za dedinou. Od doby svojho vzniku prešiel viacerými opravami. Podľa záznamu na klenbe bol rekonštruovaný v r. 1930, potom v r. 1977 a posledná generálna oprava bola vykonaná v r. 2013. Postupne bola vymenená strecha, urobená nová elektoinštalácia, vymenené okná, vchodové dvere, budova bola odvodnená zvonku aj zvnútra. Následne boli urobené nové omietky, maľovky zvonku aj zvnútra a nová podlaha. Kostol má vyrobené nové lavice. Od r. 2013 v etapách prebieha aj reštaurovanie mobiliáru – zreštaurovaný je oltár, kazateľnica a v pláne je aj reštaurovanie empory. Spomínané reštaurátorské práce boli vykonané s podporou fondu z MK SR Obnovme svoj dom so spoluúčasťou cirkevného zboru. V r. 2020 cirkevný zbor  vykonal generálnu opravu organa. Zreštaurovaním empory bude komplet obnovená vzácna národná kultúrna pamiatka nielen pre domácich veriacich, ale aj pre turistov, ktorí budú objavovať vzácne dedičstvo predkov na Gotickej ceste, kde sa nachádza aj náš kostol.