Preskočiť na obsah

Rodáci

Významní rodáci sa svojimi činmi a schopnosťami natrvalo zapísali do dejín obce. Do jej cirkevného, národného, obecného, školského i verejného života.

Patria medzi nich:

Matej Haluška – učiteľ, básnik, publicista, farár, konsenior malohontského seniorátu.

Martin Šturman – kráľovský radca, majiteľ baní, vysokej pece, budov a pozemkov v okolí obce. Podieľal sa na zakladaní železiarskych spoločností, rozvoji železiarstva, výrobe železa na Gemeri.

Juraj Daniel Szabo – evanjelický kňaz, hlboko mysliaci človek, organizátor života v obci.

Ján Maukš – učiteľ a riaditeľ školy v obci. Veľkú zásluhu mal na rozvoji kultúry, národného a verejného života v obci – režisér ochotníckeho divadla, vedúci spevokolu, organizátor mládežníckeho života a Matice slovenskej v obci. Od roku 1945 pracoval na ministerstve školstva.

PhDr. Július Strinka, CSc. – významný slovenský vedecký pracovník a dlhoročný zástanca ľudských práv. Od roku 1990 až do úmrtia bol predsedom Slovenského helsinského výboru, redaktorom denníka Smena, v rokoch 1990-1994 riaditeľom Filozofického ústavu SAV v Bratislave.

Rudolf Strinka – Dlhoročný predseda požiarnickej organizácie v obci, propagátor a organizátor požiarnických súťaží medzi deťmi, mládežou a dospelými v rámci SR. Pod jeho vedením skoro každý chlapec a dievča v obci prešiel hasičským výcvikom. Bol členom okresných až ústredných orgánov Zväzu požiarnej ochrany na Slovensku.

Štefan Juretič – Evanjelický kňaz, organizátor duchovného, národného, ochotníckeho a verejného života v obci. Priekopník sporenia medzi ďeťmi, mládežou a dospelými. Jeden z aktívnych členov úverného družstva a Slovenskej sporiteľne.

Tých osobností obce by bolo možno vymenovať oveľa viac. Mnohí z občanov, rodákov, dosiahli úspechy v pracovnej činnosti. Nemožno zabudnúť na rodákov, ktorí sa z obce vysťahovali do zahraničia. Tam dosiahli cenné úspechy a na svoju rodnú obec ani v ďalekej cudzine nezabudli.