Prerušenie distribúcie elektriny

Dátum a Čas
16. jún 2022 07:40 – 16:00
Miesto
Mokrá Lúka

Zverejnené 9. júna 2022.
Bez úpravy .