VZN č. 1/2021 ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat na území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
31. októbra 2021
Kategória

Prílohy