Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mokrá Lúka