VZN č. 1/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 14. apríla 2023
Kategória

Prílohy