Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 2/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Mokrá Lúka