Preskočiť na obsah

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke

Zverejnené
12. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. apríla 2024
Kategória


OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Mokrá Lúka oznamuje nastúpenie náhradníka Ing. ANNY KUBUSOVEJ za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke.

Slavomír Machava sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdal ku dňu 31.03.2024 mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke.
V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastupuje na uprázdnený mandát Ing. Anna Kubusová, ktorá získala vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 najväčší počet hlasov spomedzi súčasných náhradníkov, ktorí neodmietli prijať mandát.

Funkcie poslankyne obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení sľubu poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní. 

V Mokrej Lúke, dňa 12.04.2024

MVDr. Juraj Gallo, v.r.

starosta obce

Zverejnené od: 12.04.2024

Prílohy

Žiadne prílohy.