Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Mokrá Lúka na I. polrok 2023

Zverejnené
9. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2022 − 23. decembra 2022
Kategória

Prílohy