Zverejnené
2. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. augusta 2022 − 16. augusta 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/241
Dátum uloženia: 2. augusta 2022
Odberná lehota: 17. augusta 2022
Miesto uloženia: Mokrá Lúka
Odosielateľ: Mesto Revúca
Adresát: Účastníci konania

Prílohy