Miera triedenia odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

Obec Mokrá Lúka v súlade zo zákonom č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Mokrá Lúka pre rok 2021 je 53,64%.

Zverejnené 25. októbra 2022.
Bez úpravy .