Preskočiť na obsah

Kalendár zberu PAPIER 2024

Zverejnené 27.2.2024.

Papier
Január
Február
28
Marec
Apríl
23
Máj
21
Jún
18
Júl
23
August
27
September
24
Október
22
November
19
December
17

Ako správne separovať?

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.