Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2023

Zverejnené 28.12.2022.

Oblasť
Mesačný
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Elektroodpad Komunálny odpad Plasty
Január
11
25
Február
8
22
Marec
8
22
Apríl
5
25
26
Máj
3
24
31
Jún
28
Júl
26
27
August
23
September
20
Október
18
November
15
22
December
13
20

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.