Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Mokrá Lúka.

Nadpis

Zverejnené

Protest prokurátora proti VZN obce Mokrá Lúka č. 43/2011 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Mokrá Lúka

30.6.2015