VZN č. 2/2023 o organizácii miestneho referenda

Zverejnené
23. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2023 − 14. apríla 2023
Kategória

Prílohy