Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Mokrá Lúka