Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIEč. 5/2023o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mokrá Lúka