Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIEč. 04 / 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mokrá Lúka