Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2023 o organizácii miestneho referenda

Zverejnené
20. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2023 − 6. marca 2023
Kategória

Prílohy