Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 o čase o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
21. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. februára 2023 − 7. marca 2023
Kategória

Prílohy