Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 o čase o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mokrá Lúka