Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2023 o ochrannom pásme pohrebísk v Obci Mokrá Lúka