Preskočiť na obsah

Voľba poštou

Zverejnené
10. júla 2023
Kategória

Voľba poštou

        Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

Viac info na:

https://www.minv.sk/?nr23-posta3

Prílohy

Žiadne prílohy.