Oznam o konaní ustanovujúceho OZ 9. 11. 2022

Zverejnené
3. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2022 − 17. novembra 2022
Kategória

Prílohy