Preskočiť na obsah

Informácie k voľbam

Zverejnené
6. augusta 2022
Kategória

Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu.  

Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.  Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Na rozdiel od parlamentných či prezidentských volieb môžu v spojených regionálnych voľbách hlasovať okrem občanov Slovenskej republiky aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podmienkou účasti je dovŕšenie veku 18 rokov najneskôr v deň konania volieb, a teda v sobotu 29. októbra 2022.

Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, korí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov. O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky budú môcť požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia v iných prípadoch ako COVID-19.

Obec Mokrá Lúka oznamuje, že zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci v roku 2022 je Ing. Henrieta Ďurčová, T. Vansovej 1170/5, 050 01 Revúca, mobil: 0915/368 261 e-mail: durcovahenrieta@gmail.com.

Posledným dňom na doručenie kandidátnych listín je: 30. august 2022 v čase od 07:00 hod do 24:00 hod. 

Prílohy

Žiadne prílohy.