Preskočiť na obsah

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Zverejnené
31. januára 2024
Kategória

Podľa § 102 ods. 1,  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do okrskovej volebnej komisie  môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor primátorovi mesta.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb  – do 19. februára 2024 do 24.00 hod.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme: info@mokraluka.eu.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?p24-info2

Prílohy

Žiadne prílohy.