Protest prokurátora proti VZN obce Mokrá Lúka č. 43/2011 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Mokrá Lúka

Zverejnené
30. júna 2015
Kategória

Prílohy