Preskočiť na obsah

Protest prokurátora proti VZN obce Mokrá Lúka č. 43/2011 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v katastrálnom území obce Mokrá Lúka