Preskočiť na obsah

Zber veľkoobjemového odpadu

Zverejnené 6.11.2023.

Čo je objemný (veľkoobjemný) odpad?

Objemný odpad sú nepotrebné, opotrebované, staré veci, ktorých sa občania chcú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú rozmery väčšie ako klasické odpady (to vyplýva aj z názvu). Ide o odpad, ktorý sa vzhľadom na veľkosť nedá umiestniť do 120 l zberných nádob (KUKA nádoby).

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené dňa 06. 11. 2023:

 • Pod lipou,
 • Pri rodinnom dome s. č. 183 (zákruta do plynojemu),
 • Tehelňa – malá Mokrá Lúka.

ČO PATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA:

 • Starý čalúnený nábytok (rozbitý na menšie časti): postele, sedačky, kreslá, stoličky, matrace, koberce, radiátory.
 • Sanita: WC misy, umývadlá, vane.
 • Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky, deky, paplóny, … .

ČO NEPATRÍ DO VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA:

 • Separované zložky komunálneho odpadu: papier, plasty, sklo, kovy.
 • Bioodpad: kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny.
 • Odpad z domácností: bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do nádob na zmesový

komunálny odpad,

 • Nebezpečný odpad : žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, batérie, autobatérie, obaly zo sprejov,

lakov na vlasy a inej kozmetiky, odpadové motorové oleje, kyseliny, … .

 • Elektroodpad: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky,

počítače, videorekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny,

kávovary, rýchlovarné kanvice, dvojplatničky.

 • Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok: staré drevené okná s obsahom farieb,

lakov a iných chemikálií.

 • Pneumatiky.
 • Drobný stavebný odpad: zmesi betónu, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, drevené

parkety.