Preskočiť na obsah

Výstrahy SHMÚ

Zverejnené 7.6.2024.

Jav: Búrky (PT, RA, RS, BR)
Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 7.6.2024 od 10:00 do 20:00
Výstraha:
Malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok
spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 – 40 mm / 30 min,
s nárazmi vetra 20 – 26 m/s (70 – 95 km/h) a s krúpami s priemerom nad 2 cm.

Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý,
ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd j
e vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť
obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch
a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.).

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín
a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt. Môže dôjsť k povodňovým úkazom
mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením,
zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej
komunikácie a pod.).

Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení
a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú
riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu
obmedziť až paralyzovať dopravu.

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky,
automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť
cestnú premávku.

Zrážky: 30 – 40 mm
Vietor: 20 – 26 m/s