Preskočiť na obsah

Prekročenie PM10 – december 2023 

Zverejnené 4.12.2023.

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší obce a jeho okolia zaznamenané zvýšené
koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok prispieva ku znečisteniu ovzdušia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov vrátane rodinných domov tuhými palivami.

Žiadame fyzické a právnické osoby, aby pri prevádzkovaní spaľovacích zariadení na spaľovanie pevného paliva (pece, kotly, krby) používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané. V prípade, ak lokálne kúreniská a lokálne kotolne majú možnosť vykurovania zemným plynom, je vhodné tento spôsob kúrenia aspoň dočasne uprednostniť.

Je žiadúce zvážiť aj cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.
Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie
horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie (hlavne v podvečerných hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľudom. Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na území SR sú online dostupné na stránke www.shmu.sk.