Oznámenie o strategickom dokumente

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-bbk-verzia-1-2

Zverejnené 20. decembra 2020.
Upravené 14. júna 2022.