Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené 21.11.2023.

Spoločnosť VSD, a.s. Košice oznamuje, že v dňa 12.12.2023 od 8:40 hod. do 16:00 hod. a dňa 13.12.2023 od 8:30 hod. do 16:00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Mokrá Lúka, platí pre rodinné domy a stavby so súp. číslami: 1, 2, 3, 19, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 106, 107, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 130, 146, 148, 149, 151, 153, 156, 159, 161, 162, 165, 166, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 242, 245, 250, 251, 252, 254, 260, 265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 285.