Preskočiť na obsah

Banskobystrická regionálna správa ciest zriadila profesionálnu nonstop linku pre nahlasovanie problémov na cestách

Zverejnené 27.12.2023.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. (BBRSC) zriadila linku call centra. Dovoláte sa na ňu 24 hodín denne, každý deň v roku na telefónnom čísle 0940 60 00 60.

Z dôvodu potreby urýchlenia reakčného času pri zásahoch na cestách bola zriadená profesionálna linka call centra a dispečingu. Vznik call centra vyplynul z potreby efektívneho odovzdania informácií kompetentným a urýchlenia riešenia objavených problémov na cestách v našom kraji, ktorých správu či údržbu zabezpečuje BBRSC.

Najčastejšie problémy, ktoré môžete nahlasovať sú problémy zjazdnosti počas zimnej údržby, padnuté stromy na ceste, či dreviny zasahujúce do priestoru cesty, zablokovaná komunikácia z dôvodu prekážky na ceste, výtlky, zaplavené komunikácie, upchatý priepust a mnohé iné.

„Telefonická linka call centra je verejnosti na nahlasovanie problémov na cestách k dispozícii 24 hodin denne 365 dní v roku. Cestujúca verejnosť má možnosť hlásiť akúkoľvek poruchu, problém, či závadu na ceste, pričom zamestnanci profesionálneho call centra posúdia prioritu situácie a následne informáciu odovzdajú kompetentným kolegom v BBRSC na riešenie. Súčasťou riešenia je spracovanie podnetu do textovej podoby, nahrávka rozhovoru a zaslanie spracovaného podnetu k nám do spoločnosti. Vybavenie podnetu bude mať rôzne stupne prioritizácie podľa závažnosti a aj daný čas v BBRSC na jeho vyriešenie. Teší ma, že službu sa podarilo zaviesť ešte túto zimu a zatiaľ funguje úspešne. “, uviedol predseda predstavenstva Martin Turčan.